Lodsedler

 

Lodseddelsalg 2016

Vi skal nu i gang med årets indbringende lodseddelsalg. Lodseddelsalget er en hjørnesten i spejdergruppens økonomi. Den udgør nemlig hele 25% af vores samlede indtægter og dækker halvdelen af alle de udgifter, vi har til spejderaktiviteterne.

Grupperådet har på baggrund af sidste års Gruppemøde udarbejdet følgende strategi med det formål at fastholde vores høje salgstal.

Vi sælger lodsedler på disse måder, som her bliver beskrevet:

ALLE spejdere (bævere, ulve, og tropsspejdere) SKAL sælge 10 lodsedler a 20,- kr hver. Dette tiltag skal ses som en slags "kontingent-forhøjelse" på 200,- årligt, som man altså kan slippe for, hvis man sælger de 10 lodsedler. Man kan selvfølgelig også vælge blot at beholde dem og betale de 200,- (og så håbe på den store gevinst…). Men ALLE hæfter altså for 10 lodsedler og skal returnere 200,-. Dette salg vil alene indbringe 12-13.000,- kr !!!! (Der er et maks. på 20 lodsedler pr. spejderfamilie, således at fire spejderbørn kun udløser 2 x 10 pligt-lodsedler)

Alle spejdere kan frivilligt vælge at sælge lodsedler udover de to førnævnte aktiviteter. Der er masser af muligheder for salg i forbindelse med arrangementer i lokalområderne, ved almindeligt salg på vejene, hvor man bor osv. osv. For at understøtte dette salg og samtidig give de "flittige" en god mulighed for at tjene en skilling, er der også her 4,- til den enkelte spejder for hver af disse solgte lodsedler.

Det er vores mål at sælge 2-3000 lodsedler, hvilket vil sikre, at vi kan opretholde vores høje aktivitetsniveau.

Der vil blive opsat et salgsbarometer ved hytten samt på hjemmesiden, så alle kan følge med i salget af lodsedler, og vi forventer, at vi på GRUPPEMØDET (forældremøde/ "generalforsamling") i hytten, har en masse gode meldinger til jer vedrørende lodseddelsalget.

Masser af spejderhilsner
Grupperådet, Sct. Michael Gruppe. 

 

Kontaktpersonerne udleverer lodsedler og tager imod pengene, når disse er solgt. Er der spørgsmål i forbindelse med lodseddelsalget, kan der rettes henvendelse til kontaktpersonerne eller til Torben Friis (2381 1517) / Kim Stendorf (5153 7425).

 

KFUM-Spejderne i Slagelse :: Sct. Michael Gruppe :: Thorvaldsensvej 23 :: 4200 Slagelse :: Mail: info@sctmichael.dk :: Gruppeleder Tlf: 5153 7425